Готуємося до ЗНО з математики

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики
Характериста тесту з математики
Словник математичних термінів і понять
Список використаної та рекомендованої літератури

 Тести ЗНО он-лайн

Тест ЗНО-2012 (1 сесія)
Тест ЗНО-2012 (2 сесія)
Тест ЗНО-2013 (1 сесія)
Тест ЗНО-2013 (2 сесія)
Тест ЗНО-2014-2015

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ З МАТЕМАТИКИ

ГЕОМЕТРІЯ

Початкові поняття планіметрії
Кути та їх види. Величина кута та її властивості. Суміжна та вертакальні кути
Паралельні прямі і прямі, що перетинаються
Трикутники та їх види. Ознаки рівності трикутникув. Рівнобедрений трикутник та його властивості
Сума кутів трикутника
Подібність трикутників. Теорема Піфагора
Поняття прощі. Площа трикутника
Коло і круг. Дотична до кола
Вписані кути
Довжина кола і площа круга
Вписані та описані трикутники
Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника
Розв’язування довільних трикутників
Паралелограми, їх види та властивості
Трапеції, їх види та властивості. Вписані та описані чотирикутники
Площа чотирикутників
Многокутники та їх властивостві
Правильні многокутники та їх властивості
Декартові координати на площині
Вектори на площині
Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих і площин у просторі
Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Відстані і кути у просторі
Многогранники. Призми, їх види та властивості
Піраміди, їх види та властивості
Площі поверхонь та об’єм многогранників
Правильні многогранники
Циліндри та їх властивості
Конуси та їх властивості
Кулі (сфери) та їх властивості
Площі поверхонь та об’єми тіл обертання
Декартові координати у просторі
Вектори у просторі