Викладацький склад

Склад предметної (циклової) комісії

img_2022

Пирожок Галина Юріївна, 

викладач методики навчання інформатики, спеціаліст ІІ категорії. Голова предметної (циклової) комісії.

 

Науково-методична проблема: 

«Реалізація діяльнісного підходу під час вивчення інформатики».

 

Педагогічний стаж: 10 років.

 

Дисципліни: методика навчання інформатики, практичний курс інформатики (з елементами програмування).

 

img_1769

Підберезня Яна Олександрівна, 

викладач інформатики, магістр.


Науково-методична проблема: 

«Формування та розвиток у студентів прагнення до саморозвитку з допомогою персонального комп’ютера».

 

Педагогічний стаж: 4 роки

 

Дисципліни: інформатика, факультативний курс інформатики.

 

Рикова Ольга Сергіївна,
викладач фізико-математичних
дисциплін, спеціаліст.
 
Наукова- методична проблема: 

Використання екозадач, краєзнавчого та народознавчого матеріалу на уроках математики, як засобу формування професійних компетенцій майбутніх педагогів.

 
Педагогічний стаж: 11 років
 
Дисципліни: математика, методика навчання математики.

Хрустальов Сергій Олегович,
викладач фізико-математичних
дисциплін, магістр.
 
Наукова- методична проблема: 

«Розвиток алгоритмічного мислення студентів, як необхідної складової діяльності сучасного педагога». Педагогічний стаж: 4 роки
 
Дисципліни: інформатика, основи програмування, ІКТ, основи роботи з ЕОМ, прикладні програми, ФКІ, інформаційні технології.