ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ТЕХНОЛОГІЙ


Науково-методична проблема ЦК: «Наукове дослідження та педагогічна творчість викладача як основа підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних навчальних закладах та початковій школі»

Мета ЦК – формування у студентів предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку.
Завдання:
1. Формувати предметні та професійні компетентності у відповідності до вимог початкової школи та кваліфікаційної підготовки молодшого спеціаліста.
2. Удосконалювати зміст навчання відповідно до рівня розвитку науки та техніки.
3. Активно впроваджувати здоров’язберігаючі та інтерактивні методи в зміст навчальних занять та під час проходження педагогічної практики.
4. Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів ЦК.
5. Залучати студентів до наукової діяльності, реалізації творчого потенціалу.
6. Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів ЦК.
7. Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.
Цикловою комісією забезпечується викладання таких дисциплін як інформатика, математика , природничі дмсципліни, Математика (Основи початкового курсу математики), методика навчання математики, методика навчання інформатики, практичний курс інформатики (з елементами програмування), інформаційно-комунікаційніі технології, технічні засоби навчання, основи роботи з ЕОМ, прикладні програми, основи програмування на відділеннях «Початкова освіта» та «Дошкільне виховання».
Викладачі ЦК спрямовують свою діяльність на реалізацію компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців, передбаченого Державним стандартом початкової загальної освіти і Базового компоненту дошкільної освіти, та активно використовують сучасні технічні, програмні засоби навчання, здоров’язбережувальні та інтерактивні методи навчання. При викладанні предметів постійно здійснюється зв’язок з майбутньою професією, формування творчих навичок сучасного педагога, математичної та інформаційної компетентностей.
Творчі та наукові роботи викладачів можна побачити у професійній та періодичній пресі, збірках конференцій та семінарів.
Викладачами проводяться загальноколеджні заходи, олімпіади, гуртки та факультативні курси.
Результатами діяльності викладачів є призові місця на обласних та регіональних олімпіадах.