ПРЕДМЕТНА (ЦИКЛОВА) КОМІСІЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЦК-2
Науково-методична проблема П(Ц)К: «Наукове дослідження та педагогічна творчість викладача як основа підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних навчальних закладах та початковій школі»

Мета П(Ц)К – формування у студентів предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку.
Завдання:
1. Формувати предметні та професійні компетентності у відповідності до вимог початкової школи та кваліфікаційної підготовки молодшого спеціаліста.
2. Удосконалювати зміст навчання відповідно до рівня розвитку науки та техніки.
3. Активно впроваджувати здоров’язберігаючі та інтерактивні методи в зміст навчальних занять та під час проходження педагогічної практики.
4. Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів П(Ц)К.
5. Залучати студентів до наукової діяльності, реалізації творчого потенціалу.
6. Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів П(Ц)К.
7. Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.
Предметною (цикловою) комісією забезпечується викладання таких дисциплін як інформатика, математика, фізика, астрономія, основи початкового курсу математики, методика навчання математики, методика навчання інформатики, практичний курс інформатики (з елементами програмування), інформаційно-комунікаційніі технології, технічні засоби навчання, основи роботи з ЕОМ, прикладні програми, основи програмування на відділеннях «Початкова освіта» та «Дошкільне виховання».
Викладачі П(Ц)К спрямовують свою діяльність на реалізацію компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців, передбаченого Державним стандартом початкової загальної освіти і Базового компоненту дошкільної освіти, та активно використовують сучасні технічні, програмні засоби навчання, здоров’язбережувальні та інтерактивні методи навчання. При викладанні предметів постійно здійснюється зв’язок з майбутньою професією, формування творчих навичок сучасного педагога, математичної та інформаційної компетентностей.
Творчі та наукові роботи викладачів можна побачити у професійній та періодичній пресі, збірках конференцій та семінарів.
Викладачами проводяться загальноколеджні заходи, олімпіади, гуртки та факультативні курси.
Результатами діяльності викладачів є призові місця на обласних та регіональних олімпіадах.